Postgres-databases vergelijken

EDB Postgres™ Advanced Server vs PostgreSQL

De functies die u nodig hebt voor werkzaamheden op grote schaal

PostgreSQL vereist extra hulpprogramma's en mogelijkheden om op grote schaal te werken. Het EDB Postgres-platform biedt:

Vergelijking per functie

Learn which Postgres database will provide the tools and functionality you're looking for.

 
  •  

    Denotes Oracle® database compatibility

 

Enterprise Security Features

Functie PostgreSQL EDB Postgres Advanced Server
Redactie van gegevens
 
 
Password Profiles
 
 
EDB SQL/Protect
 
 
Verbeterde controlelogboekregistratie
 
 
Server Procedural Language Protection (EDB*Wrap)
 
 

Enterprise Performance Features

Functie PostgreSQL EDB Postgres Advanced Server
Hints queryoptimalisatieprogramma
 
 
Diagnose SQL-sessie- en systeemwachtgebeurtenissen
 
 
Geavanceerde prestatieanalyses
 
 

Enterprise Developer Features

Functie PostgreSQL EDB Postgres Advanced Server
Autonome transacties
 
 
Hiërarchische query's
 
 
22 Pre-defined, Re-usable Function Packages
 
 
Synoniemen (publiek/privaat)
 
 
Uitgebreide functies en operatoren
 
 
Bulksgewijs verzamelen en binden
 
 
Door de gebruiker gedefinieerde objecttypen
 
 
Geneste tabellen
 
 
Door de gebruiker gedefinieerde uitzonderingen
 
 
Door de gebruiker gedefinieerde pakketten en functies
 
 
Associatieve arrays
 
 
VARRAYs
 
 
edb_stmt_level_txn
 
 
EDB*Plus
 
 
ECPGPlus
 
 

Enterprise DBA Features

Functie PostgreSQL EDB Postgres Advanced Server
Bronbeheer
 
 
EDB*Loader
 
 
Uitgebreide catalogusweergaven
 
 

Compatibiliteit met Oracle-databases

Functie PostgreSQL EDB Postgres Advanced Server
Free Migration Assessment Portal in the Cloud
 
 
Compatibiliteit van gegevenstypen
 
 
Automatische migratie van schema, gegevens en objecten
 
 
PL/SQL-ondersteuning in opgeslagen procedures en triggers
 
 
PL/SQL-debugger
 
 
EDB*OCI
 
 
Pro*C-ondersteuning
 
 
Bulkgegevenslader
 
 
Interactieve of batchverwerking van opdrachtregels
 
 
Replicatie met Oracle (*gebruikt EDB Postgres Replication Server)
 
 

Beschrijving functiepakketten voor EDB Postgres Advanced Server

Naam pakket Beschrijving pakket
DBMS_ALERT Functies waarmee databasegebeurtenissen asynchroon gemeld kunnen worden via een waarschuwing. Met dit pakket en deze triggers kan een applicatie een melding sturen zodra bepaalde waarden in de database worden gewijzigd.
DBMS_AQ In de database geïntegreerde Message Queuing-functies waarmee applicaties met elkaar kunnen communiceren via asynchrone berichten naar de database.
DBMS_CRYPTO Biedt functies om de opgeslagen gegevens te ver- en ontsleutelen.
DBMS_JOB Is vervangen door DBMS_SCHEDULER maar is nog opgenomen vanwege compatibiliteit met oudere Oracle-applicaties.
DBMS_LOB Functies waarmee waarden van grote objecten benaderd en bewerkt kunnen worden.
DBMS_LOCK Biedt een functie-interface naar vergrendelingsbeheerdiensten.
DBMS_OUTPUT Maakt het verzenden van berichten mogelijk vanuit opgeslagen procedures, pakketten en triggers voor gebruik door applicaties en probleemoplossing.
DBMS_PIPE Functies waarmee twee of meer sessies in hetzelfde database-exemplaar met elkaar kunnen communiceren.
DBMS_PROFILER Biedt functies voor het profileren van werklasten van opgeslagen procedures en het identificeren van knelpunten in de prestaties.
DBMS_REDACT Algemene en schaalbare beleidsmechanismefuncties voor het toewijzen van verschillende redactietypen op basis van kolomdatatype die gevoelige gegevens zoals burgerservice- of creditcardnummers beschermen ter ondersteuning van beveiligingsinitiatieven zoals AVG, HIPPA en PCI-DSS.
DBMS_SCHEDULER Taakplanningsfuncties voor het aanmaken en zonder toezicht uitvoeren van repetitieve taken binnen de database.
DBMS_SQL Staat het gebruik van dynamisch SQL in procedures toe zodat applicaties SQL-instructies met onbekende parameters (zoals tabelnaam) tot runtime kunnen uitvoeren.
DBMS_RANDOM Handige functies voor het genereren van willekeurige tekst, numerieke waarden en datumwaarden.
DBMS_RLS Implementeert beveiligingsfuncties op rijniveau in de database die voorkomen dat gebruikers elkaars gegevens in dezelfde applicatie kunnen zien.
DBMS_SESSION Functies waarmee rollen kunnen worden in- en uitgeschakeld.
DBMS_UTLTITY Een verzameling functies voor het verkrijgen van informatie over verschillende runtimebewerkingen en metagegevens uit de database.
UTL_ENCODE Functies voor het uitvoeren van Base64-versleuteling en -ontsleuteling van gegevens die tussen hosts getransporteerd worden.
UTL_FILE Hiermee kunnen databaseprocedures tekstbestanden van het besturingssysteem lezen en schrijven zoals in een I/O-stream.
UTL_HTTP Functies die HTTP-aanroepen mogelijk maken om toegang te krijgen tot informatie op webservers.
UTL_MAIL Biedt functies voor het aanmaken, beheren en verzenden van e-mail vanuit de database, inclusief bijlagen, CC's en BCC's.
UTL_RAW Functies die ondersteuning bieden voor de verwerking van ruwe gegevenstypen.
UTL_SMTP Biedt functies voor het verzenden van e-mail via SMTP volgens de RFC821-specificatie.
UTL_URL Functies voor het gebruik van escapetekens in URL-strings.

For complete specifications for each supported Function Package see the Database Compatibility for Oracle® Developer's Guide in the Documentation section.