EDB Postgres-containers

Postgres native in de cloud, georkestreerd door Kubernetes.

Het EnterpriseDB-verschil

EDB Postgres-software gebouwd als Docker-containers. Net als veel applicatieteams die containers gebruiken om sneller te kunnen ontwikkelen en testen in hun CI/CD-pijplijnen, kunnen de EDB-containers zelfstandig functioneren of worden georkestreerd door Kubernetes en geïmplementeerd in elke cloudomgeving.

 

Portabiliteit

Draaien in elke cloud, openbaar of privaat

 

Efficiëntie

Overhead op systeemniveau verminderen

 

Beheerbaarheid

Applicaties op schaal orkestreren

Eenvoudige containerpakketten

 

Container hoge beschikbaarheid gegevensbeheer

Deze container omvat EDB Postgres Advanced Server tezamen met EDB Postgres Failover Manager (EFM). Gebruikers kunnen Kubernetes verschillende replica's van een mastercontainer laten draaien. Bij een storing in de master kan een van de replica's het dan automatisch overnemen.

 

Databasebeheercontainer

Postgres Enterprise Manager® (PEM) in deze container monitort de database en verzamelt prestatie- en statusgegevens die worden weergegeven in dashboards en geanalyseerd om waarschuwingssituaties te detecteren. Deze waarschuwingen kunnen worden doorgestuurd naar gebruikers of andere beheersystemen voor grote ondernemingen.

 

Container voor noodherstel

Deze container bevat de EDB Postgres Backup and Recovery Tool (BART) die databases in verschillende containers kan back-uppen, waardoor BART meerdere implementaties kan overzien.

 

Container schaalbaarheid leesbewerkingen

Deze container levert queryroutering en verbindingsgroepering met behulp van pgPool. De container is bedoeld voor het opschalen van leesactiviteiten, waarbij pgPool fungeert als loadbalancer die query's routeert naar replicadatabases. Deze bevindt zich voor de andere containers en kan onafhankelijk van de databasecontainer worden opgeschaald.

Highlights

  •  

    Native Docker-containers

  •  

    Zeer beschikbaar en schaalbaar

  •  

    Ondersteund op Red Hat OpenShift, Google Kubernetes Engine en standaard Kubernetes.