EDB Postgres Enterprise Manager

Bewaking en beheer van Postgres voor grote ondernemingen

EDB Postgres Enterprise Manager (PEM), onderdeel van het EDB Postgres-platform, is een uitgebreide beheertool voor grootschalige Postgres-implementaties, zowel in eigen beheer als gevirtualiseerd of in de cloud.

PEM breidt de mogelijkheden van de opensourcetool pgAdmin uit en biedt tools voor grote Postgres-implementaties, zoals:

 •  

  Een enkele grafische gebruikersinterface

 •  

  Een uitgebreide set API's

 •  

  Waarschuwingen

 •  

  Wizards en dashboards

 •  

  SQL-editor en querybouwer

 •  

  Streamingreplicatie

Schermafbeelding van PEM

Zo werkt PEM

Bewakingsagents verzamelen prestatie- en statusgegevens van databases, het besturingssysteem en taken op de databasehost. PEM toont de resulterende gegevens in dashboards, analyseert de gegevens om te zien of er aan voorwaarden voor waarschuwingen wordt voldaan en stuurt die waarschuwingen door naar gebruikers of andere beheersystemen voor grote ondernemingen. Met PEM kunnen DBA's en ontwikkelaars ook rechtstreeks in de databases werken, DDL- en DML-opdrachten uitvoeren, query's verfijnen, indexen beheren, back-ups uitvoeren en software-updates implementeren.

 
Pictogram vergrootglas

Werklasten profileren met SQL Profiler en Index Advisor

SQL Profiler traceert SQL-instructies, verhelpt en optimaliseert trage SQL-query's, en levert informatie zoals uitvoeringsplan, duur en cache-treffers. Index Advisor helpt bij het identificeren en aanmaken van ontbrekende indexen om de queryprestaties te verbeteren.

Pictogram meter

Dashboards

Voor inzicht en diagnostiek bieden meer dan een dozijn dashboards mogelijkheden om in te zoomen op bepaalde periodes, grafiekgegevens of diagrammen en om verschillende hiërarchieën weer te geven. U kunt ook eigen dashboardweergaven aanmaken voor specifieke bewakingseisen.

Pictogram waarschuwingen

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden geactiveerd door meer dan 225 vooraf geconfigureerde tests en kunnen worden gebaseerd op vooraf gedefinieerde drempels in waarschuwingssjablonen of op drempels die de gebruiker zelf definieert.

Pictogram editor

SQL-editor en grafische querybouwer

De SQL-editor biedt syntaxmarkering, inspringen, automatisch aanvullen, zoeken en vervangen, macro's en kopiëren in een lokale editor of van en naar een bestand. De grafische querybouwer helpt ontwikkelaars bij het schrijven van query's en zorgt ervoor dat complexe query's met meerdere joins correct worden opgebouwd.

Pictogram duplicatie

Streamingreplicatie

Met de PEM Streaming Replication Wizard kunt u gemakkelijk een streamingreplicatiescenario aanmaken of wijzigen. Installeer nieuwe en configureer bestaande servers als master- en stand-byknooppunten.

 
 

Andere tools

EDB Postgres Enterprise Manager bevat een groot aantal extra tools om uw EDB Postgres-installaties te optimaliseren en aan te passen. Voorbeelden zijn:

 •  
  Capacity Manager: analyseert verzamelde gegevens om zowel de historische als verwachte gebruiksstatistieken van een object weer te geven. Kies meetwaarden, tijdsperiode en drempels om uw rapport aan te passen.
 •  
  Tuning Wizard: evalueert uw Postgres- of EDB Postgres Advanced Server-installatie en beveelt configuratie-opties aan om de installatie zo goed mogelijk af te stemmen op de verwachte werklast.
 •  
  Log Manager: hiermee kunt u gemakkelijk serverlogboekparameters opgeven voor Postgres-exemplaren.
 •  
  Postgres Expert: biedt deskundig advies over de beste configuratie van uw Postgres-servers voor optimale prestaties, beveiliging en meer. Het beschikt over configuratie-, schema- en beveiligingsmodules en fungeert als een 'automatische DBA' voor PostgreSQL door uw servers te analyseren op zoek naar afwijkingen van aanbevolen procedures.