EDB Postgres Failover Manager

Fault-tolerant database clusters for PostgreSQL high availability.

EDB Postgres Failover Manager (EFM), a component of the EDB Postgres Platform, provides a redundant architecture with Postgres automatic failover to eliminate single points of failure and protect against system outages.

Pictogram wolk met uitroepteken

Elimineer kostbare uitval

Fault tolerant clustering technology protects against outages to achieve high availability PostgreSQL.

Icon database with plus sign

Detecteer storingen snel en betrouwbaar

Continuous health monitoring, to detect and automate the PostgreSQL failover to a replica if something goes wrong.

Icon database with check mark

Waarborg beschikbaarheid van gegevens

Cluster monitoring, failure detection, and automatic Postgres failover mechanisms give you peace of mind.

Highlights

EFM continuously monitors the members of a Postgres cluster to identify and verify database, machine, and network failures quickly and reliably to achieve high availability PostgreSQL. Thus giving DBAs and IT management the confidence that their data is safe and highly available to support their mission-critical applications.

 
Pictogram klok

High Availability

Controleer voortdurend de gezondheid van clusters voor streamingreplicatie. Als er iets fout gaat, activeert EFM automatisch een failover om downtime te minimaliseren.

Icon wrench

Geen downtime voor onderhoud

Met over- en terugschakelfunctionaliteit kunt u de rol van masterdatabaseserver overzetten naar een replica terwijl een andere server de database beschikbaar maakt voor applicaties.

Pictogram vinkje

Gemoedsrust

Test failoverscenario's en controleer of u over de juiste noodherstelprocedures beschikt. De witness-knooppuntarchitectuur voorkomt bovendien 'split brain'-scenario's met meerdere actieve masters.

Icon tuning

Aanpasbaar

Configuraties op maat, variërend van applicaties zo snel mogelijk weer verbinden met de database tot het activeren van aangepaste scripts op basis van bepaalde gebeurtenissen.