EDB Postgres on Kubernetes

Postgres native in de cloud, georkestreerd door Kubernetes.

The right way to deploy Postgres on Kubernetes

Deploying a database on Kubernetes is complex because containers have to be designed for high availability of the database. EDB Postgres on Kubernetes solves this challenge and more by simplifying scaling, failover, disaster recovery and management. Application developers can add EDB to their CI/CD pipelines and administrators can use the same Postgres everywhere.

 

Portabiliteit

Draaien in elke cloud, publiek of privaat

 

Efficiëntie

Overhead op systeemniveau verminderen

 

Beheerbaarheid

Applicaties op schaal orkestreren

Eenvoudige containerpakketten

 

Container hoge beschikbaarheid gegevensbeheer

Deze container omvat EDB Postgres Advanced Server tezamen met EDB Postgres Failover Manager (EFM). Gebruikers kunnen Kubernetes verschillende replica's van een mastercontainer laten draaien. Bij een storing in de master kan een van de replica's het dan automatisch overnemen.

 

Databasebeheercontainer

Postgres Enterprise Manager® (PEM) (in deze container) monitort de database en verzamelt prestatie- en statusgegevens die worden weergegeven in dashboards en geanalyseerd om waarschuwingssituaties te detecteren. Deze waarschuwingen kunnen worden doorgestuurd naar gebruikers of andere beheersystemen voor grote ondernemingen.

 

Container voor noodherstel

Deze container bevat de EDB Postgres Backup and Recovery Tool (BART) die databases in verschillende containers kan back-uppen, waardoor BART meerdere implementaties kan overzien.

 

Container schaalbaarheid leesbewerkingen

Deze container levert queryroutering en verbindingsgroepering met behulp van pgPool. De container is bedoeld voor het opschalen van leesactiviteiten, waarbij pgPool fungeert als loadbalancer die query's routeert naar replicadatabases. Deze bevindt zich vóór de andere containers en kan onafhankelijk van de databasecontainer worden opgeschaald.

Highlights

  •  

    Native Docker-containers

  •  

    Zeer beschikbaar en schaalbaar

  •  

    Ondersteund op Red Hat OpenShift, Google Kubernetes Engine en standaard Kubernetes.