Welkom!

Het privacybeleid op deze site is op of rond 15 oktober 2018 voor het laatst bijgewerkt.

EnterpriseDB heeft dit privacybeleid (het "Privacybeleid") opgesteld om aan te tonen dat wij ons inzetten voor de bescherming van het recht van een persoon om zijn/haar persoonsgegevens te beschermen. Wat verstaan wij onder persoonsgegevens?  

"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens over een persoon die gebruikt kunnen worden om deze persoon direct of indirect te identificeren, bijvoorbeeld aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Dit Privacybeleid is van toepassing op websites, evenementen en andere diensten die worden geëxploiteerd door EnterpriseDB en omvat door middel van verwijzing onze Gebruiksvoorwaarden. Termen met een beginhoofdletter in dit Privacybeleid hebben de respectieve betekenissen die eraan worden toegekend in de Gebruiksvoorwaarden, tenzij specifiek gedefinieerd in dit document. De termen "EnterpriseDB, "wij" en "onze" verwijzen naar EnterpriseDB Corporation. De termen "u" en "uw" verwijzen naar elke persoon die toegang heeft tot en gebruik maakt van onze diensten, inclusief onze websites en online diensten, waaronder www.enterprisedb.com (de "Website"); en onze live evenementen en conferenties ("Evenementen"), en enquêtes, wedstrijden en sweepstakes (samen de "Diensten").

Door gebruik te maken van deze Website geeft u vrij en bewust toestemming voor het verzamelen en gebruiken van informatie zoals hierin beschreven. EnterpriseDB behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken periodiek wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wijzigingen in het Privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Uw voortgezet gebruik van deze Website na dergelijke wijzigingen betekent dat u de wijzigingen en het herziene Privacybeleid accepteert.

 

Reikwijdte van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op Persoonsgegevens die door EnterpriseDB worden verzameld via software-interacties met de website van EnterpriseDB (de "Site") en is niet van toepassing op andere informatie die door EnterpriseDB op andere manieren wordt verzameld, tenzij anders vermeld. Als u andere overeenkomsten met EnterpriseDB hebt over producten en diensten van EnterpriseDB, dan zijn die overeenkomsten leidend met betrekking tot het onderwerp van die overeenkomsten. Verder dekt ons Privacybeleid niet de activiteiten van derden.

Met betrekking tot persoonsgegevens van inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER) voldoet EnterpriseDB Corporation ("EnterpriseDB") aan de EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschilden, zoals vastgelegd door het United States Department of Commerce met betrekking tot de verzameling, het gebruik en het behoud van persoonsgegevens die doorgegeven worden van de Europese Economische Ruimte ("EEA") en Zwitserland aan de Verenigde Staten.  EnterpriseDB heeft aan het Department of Commerce gecertificeerd dat het zich houdt aan de beginselen van de privacyschilden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de beginselen van de privacyschilden, zijn de beginselen van de privacyschilden van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie over onze certificeringen voor de privacyschilden deze Kennisgeving over EnterpriseDB en de EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschilden

 

Dit Privacybeleid behandelt:

 

De gegevens die we verzamelen

EnterpriseDB verzamelt bepaalde persoonsgegevens als u:

 • Zich inschrijft voor een dienst van EnterpriseDB (bijvoorbeeld door het downloaden van whitepapers, software, enz.);

 • Verzoeken, suggesties of andere berichten naar ons stuurt;

 • Een interactie met de Website of EnterpriseDB aangaat op een manier die uw persoonsgegevens aan EnterpriseDB verstrekt, vrijgeeft of weergeeft (bijvoorbeeld door het bijwonen van evenementen, het deelnemen aan wedstrijden en trainingen, enz.)

Tijdens een interactie met EnterpriseDB, een registratie bij EnterpriseDB of het opvragen van gegevens kunt u ons voorzien van een wachtwoord, uw echte naam, bedrijfstak, bedrijfsnaam, functie en contactgegevens, zoals een e-mailadres, telefoonnummer en verzendingsadres. Ook kunnen we gegevens verzamelen over uw geregistreerde producten, productinteresse, transacties of demografische gegevens. Bovendien kan EnterpriseDB van bepaalde licentiehouders extra informatie vereisen, zoals een studentenbewijs. Wij kunnen betalingsgegevens verzamelen zoals uw creditcardnummer en factuuradres als u producten en diensten van ons koopt of licentieert. Als u verbinding maakt met EnterpriseDB-accounts op sociale netwerksites van derden, kunnen we ook informatie verzamelen over uw sociale netwerkaccounts, zoals bijvoorbeeld uw naam, gebruikersnaam of bijnaam, openbaar profiel en e-mailadres. We kunnen ook door u verstrekte gegevens combineren met gegevens die we automatisch verzamelen (zoals hieronder verder beschreven) en met gegevens die we ontvangen van derden.

Wanneer u de website van EnterpriseDB bezoekt, ontvangt en bewaart EnterpriseDB ook gegevens van uw browser in onze serverlogboeken, waaronder het type en de versie van het besturingssysteem van uw computer of mobiele apparaat, het type en de taal van de browser, uw Internet Protocol (IP)-adres en de van uw IP-adres afgeleide geografische gebieden, cookiegegevens van EnterpriseDB, bestandsgegevens, logboekgegevens met tijdsaanduidingen met betrekking tot de toegangstijden en de duur van bezoeken, de websites die u bezocht hebt voordat u naar de Website kwam en andere gebruiksgegevens met betrekking tot uw activiteiten op onze Sites, waaronder de pagina's die u opvraagt. Wij kunnen deze informatie in verband brengen met de door u verstrekte persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Wanneer u onze Website gebruikt, kunnen bepaalde derden, waaronder analytische bedrijven, adverteerders en advertentienetwerken, ook automatisch informatie over u verzamelen via onze Website door middel van cookies, webbakens en apparaat-id's, waaronder persoonlijk identificeerbare informatie over uw online activiteiten door de tijd heen en op verschillende websites, apparaten, online kanalen en applicaties.

 

De grondslagen voor de verwerking van uw gegevens

EnterpriseDB verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:  

 • Gerechtvaardigde belangen: voor zover nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, zoals het delen van informatie over uw aangetoonde interesse in databasetechnologie en zakelijke informatietechnologie, gedownloade proefversies van software, of andere producten en diensten, mits uw rechten en belangen niet zwaarder wegen dan deze belangen;
 • Overeenkomst: voor zover nodig is om een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren, zoals wanneer u ons vraagt om diensten aan u te verlenen;
 • Wettelijke verplichting: wanneer wij een wettelijke verplichting hebben om de verwerking uit te voeren, zoals het naleven van de geldende wetgeving; of
 • Toestemming: wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u ervoor hebt gekozen om marketingberichten van ons te ontvangen, zullen wij de verwerkingsdoeleinden identificeren en u relevante informatie verstrekken om de verwerking eerlijk en transparant te maken. Klik hier voor meer informatie over hoe u het ons kunt melden als u geen marketingberichten per e-mail meer wilt ontvangen.

 

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

EnterpriseDB kan uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • Door u aangevraagde producten, inhoud of diensten te leveren, waaronder software-updates. Als u deelneemt aan een loting, wedstrijd of soortgelijke promotie van EDB, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om deze promotie en/of relevante producten en diensten op basis van uw aangetoonde interesse aan te bieden;

 • Onze interne activiteiten, systemen, producten en diensten aan te sturen en te verbeteren;

 • U en uw voorkeuren te begrijpen om uw ervaring te verbeteren;

 • De verkoop, aanbod van verkoop, verzending van producten en verwerking van bestellingen uit te voeren en om andere diensten die door ons of derden worden uitgevoerd te leveren;

 • Met u te communiceren over promoties, evenementen en nieuws over producten en diensten die aangeboden worden door EnterpriseDB en onze geselecteerde partners;

 • Systeemonderhoud uit te voeren en systeemstoringen op te lossen;

 • Uw opmerkingen en vragen te beantwoorden en klantenservice te verlenen;

 • Dienstgerelateerde informatie, waaronder bevestigingen, facturen, technische mededelingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten aan u te sturen;

 • Gegevens over u te koppelen aan of te combineren met andere persoonsgegevens die we van derden ontvangen om uw behoeften beter te begrijpen en u te voorzien van betere en persoonlijkere service;

 • Onze algemene voorwaarden te handhaven of ons bedrijf, onze partners of onze gebruikers te beschermen;

 • Bescherming te bieden tegen en onderzoek te doen naar frauduleuze, onrechtmatige of illegale activiteiten en om zulke activiteiten te voorkomen;

 • Identiteitsverificatie- en authenticatiediensten uit te voeren; en/of

 • Andere afzonderlijk en expliciet omschreven doeleinden te bereiken.

 

Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen of verstrekken

EnterpriseDB verhuurt, verkoopt en deelt uw persoonsgegevens niet met andere personen of niet-gelieerde bedrijven, behalve onder de volgende omstandigheden:

 • We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden die de Website helpen faciliteren (bijvoorbeeld door het aanbieden van website-ontwikkeling, statistische analyses, gegevensverwerking of het versturen van mededelingen aan gebruikers), maar uitsluitend voor gebruik in verband met het faciliteren van de Website;

 • We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan financiële instellingen, creditcardbedrijven, incassobedrijven en andere bedrijven die betalingen verwerken of de koper of verkoper vertegenwoordigen bij het innen van betalingen die aan ons of aan een verkoper verschuldigd zijn wanneer u dergelijke persoonsgegevens verstrekt voor het uitvoeren van een aankoop of een andere financiële transactie;

 • We kunnen bepaalde wedstrijden, sweepstakes en speciale evenementen houden met de hulp van gelieerde en niet-gelieerde sponsors en/of promotionele partners. De gegevens die worden verzameld in verband met evenementen kunnen ook worden gebruikt voor de marketing van aanvullende diensten en evenementen door ons en/of onze promotionele partners en sponsors buiten de wedstrijd, sweepstakes en/of het speciale evenement;

 • We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan personen die tot geheimhouding verplicht zijn in verband met een gerechtvaardigd bedrijfsdoel van EnterpriseDB;

 • We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, instanties voor rechtshandhaving, staats-, lokale of federale overheden, particuliere rechtzoekenden en andere bedrijven, waar dat nodig is om (1) te voldoen aan wettige verzoeken zoals dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, (2) te voldoen aan toepasselijke staats-, federale of lokale wetgeving, (3) te voorkomen dat fraude of andere illegale activiteiten gepleegd worden via de Website, of (4) de eigendommen, veiligheid en wettelijke rechten van EnterpriseDB en haar gebruikers te beschermen;

 • We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien u hier toestemming voor hebt gegeven;

 • We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan gelieerde bedrijven of bedrijfsopvolgers van EnterpriseDB;

 • We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden zoals anders afzonderlijk en expliciet omschreven; en/of

 • We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken als gevolg van fusies en overnames waarbij EnterpriseDB betrokken is.

We verstrekken uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derde adverteerders, behalve zoals omschreven in dit Privacybeleid. We kunnen echter niet-persoonsgegevens, zoals uw leeftijd, interesses en de manier waarop u de Website gebruikt, aan derden verstrekken voor welk doel dan ook, inclusief het aanpassen en richten van reclameboodschappen.

 

Wat cookies en webbakens zijn en hoe wij en anderen deze gebruiken

Onze Site kan gebruikmaken van verschillende softwaretechnologieën, waaronder "cookies", "webbakens" en "pixeltags". "Cookies" zijn kleine tekstbestanden die wij en anderen in de computerbrowser van bezoekers kunnen plaatsen om hun voorkeuren te bewaren. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens. "Webbakens" en "pixeltags" zijn kleine stukjes code die op een webpagina of in de hoofdtekst van een e-mail worden geplaatst om het gedrag te monitoren en gegevens te verzamelen over de bezoekers die een webpagina bekijken of een e-mail bekijken of openen. Webbakens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om het aantal gebruikers dat een webpagina bezoekt te tellen of een cookie af te leveren aan de browser van een bezoeker die die pagina bekijkt. Wij kunnen van tijd tot tijd webbakens op onze Website gebruiken voor dit doeleinde en voor reclamedoeleinden.

We gebruiken cookies om gepersonaliseerde inhoud te leveren, om ervoor te zorgen dat u niet elke keer uw wachtwoord hoeft in te voeren, om uw winkelwagen te bewaren en om ons informatieaanbod aan te passen op de manier waarop u en anderen de Website gebruiken. Van tijd tot tijd werken we samen met derden die cookies in uw browser kunnen plaatsen als u onze Websites bezoekt, hun eigen cookies naar uw cookiebestand kunnen versturen, en deze cookies kunnen gebruiken om informatie over u en uw online activiteiten door de tijd heen en op verschillende websites, apparaten en applicaties bij te houden en te verzamelen en om gerichte reclame aan te bieden op basis van uw interesses en eerdere browsergeschiedenis. Sommige cookies blijven op uw mobiele telefoon, computer of mobiele apparaat staan totdat ze worden verwijderd.

Certain third party ad networks may automatically collect information about your visits to our Sites and other websites, such as your IP address, your Internet service provider, and the browser you use to visit our Sites. They do this using cookies, web beacons or other technologies. You can learn more about practices of many of these third parties by visiting the Digital Advertising Alliance (https://www.aboutads.info/choices/) in the USA, Digital Advertising Alliance of Canada (https://youradchoices.ca/) in Canada or the European Digital Advertising Alliance (https://www.youronlinechoices.eu/) in Europe. This Privacy Policy does not apply to, and we are not responsible for, cookies or web beacons and other technologies in third party advertising. We encourage you to check the privacy policies of third party advertisers and/or ad services to learn about their use of cookies, web beacons and other technology.

Sommige webbrowsers (waaronder sommige mobiele webbrowsers) hebben instellingen waarmee u cookies kunt beheren of weigeren, of een melding kunt ontvangen als er een cookie op uw computer, tablet of mobiele apparaat wordt geplaatst. Hoewel u niet verplicht bent om cookies te accepteren, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies die beschikbaar zijn via onze diensten als u cookies blokkeert of weigert. Ga voor meer informatie naar de helppagina van uw webbrowser.

 

Wat Internet Protocol (IP)-adressen zijn

Een Internet Protocol ("IP")-adres is het unieke nummer dat toegewezen is aan uw server of internetserviceprovider ("isp"). EnterpriseDB kan zulke IP-adressen bijhouden voor het systeembeheer, het rapporteren van samengestelde informatie, site tracking, om misbruik van onze servers te voorkomen en voor andere doeleinden die beschreven worden in dit Privacybeleid.

 

De verzameling van gegevens door sites van derden en door sponsors

De volgende derden kunnen informatie, waaronder persoonsgegevens, verzamelen via de website:

 • Derden die de Website helpen faciliteren kunnen van tijd tot tijd informatie verzamelen via de Website bij het verlenen van ondersteuning;

 • Derde adverteerders kunnen informatie verzamelen over uw mobiele telefoon, computer of mobiele apparaat met betrekking tot de manier waarop u de Website gebruikt of welke derde adverteerders u bezoekt;

 • Derden kunnen andere informatie verzamelen die u vrijwillig op enigerlei wijze via de Website plaatst of publiceert;

 • Webcrawlers zoals Google kunnen informatie verzamelen via de Website; en/of

 • De Website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites, waaronder derde adverteerders en andere niet-gelieerde websites.

 

Hoe we uw gegevens beveiligen en bewaren

We hebben redelijke en passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om informatie die we via onze Sites verzamelen te beveiligen. U moet echter weten dat geen enkel bedrijf, waaronder EnterpriseDB, de veiligheidsrisico's verbonden aan persoonsgegevens volledig kan elimineren. U kunt zichzelf beschermen door een sterk wachtwoord te gebruiken, niet dezelfde wachtwoorden te gebruiken voor uw EnterpriseDB-accounts die u gebruikt voor andere accounts of diensten, en uw gebruikersnamen en wachtwoorden te beveiligen om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw accounts en diensten.

EnterpriseDB is een mondiaal bedrijf met dochterondernemingen, uiteenlopende bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die over grenzen heen gaan. Informatie die verzameld wordt door of namens EnterpriseDB kan opgeslagen worden op uw computers, op uw mobiele apparaten of op onze servers, en kan doorgegeven worden aan, ingezien worden vanuit of opgeslagen en verwerkt worden in de Verenigde Staten en andere landen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Nederland, Engeland, Frankrijk, Australië, Japan, Zuid-Korea, Pakistan, India en andere landen waar EnterpriseDB of haar dienstverleners faciliteiten of ondersteuningscentra hebben (een lijst van kantoren van EnterpriseDB vindt u hier: https://www.enterprisedb.com/locations), met inbegrip van rechtsgebieden die mogelijk geen wetten inzake gegevensbescherming hebben die dezelfde bescherming bieden als in uw eigen land. Wij zullen echter alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in overeenstemming met dit privacybeleid beschermen en redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze rechtmatig worden behandeld. De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen worden bewaard zolang als nodig is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, met inbegrip van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, of voor een periode die specifiek vereist of toegestaan wordt door de toepasselijke wet- of regelgeving.

De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen worden bewaard zolang als nodig is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, met inbegrip van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, of voor een periode die specifiek vereist of toegestaan wordt door de toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Uw rechten als u een inwoner van Californië bent

California Civil Code Section 1798.83 geeft gebruikers van onze website die inwoners van Californië zijn de mogelijkheid om bepaalde informatie op te vragen over onze openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden voor hun rechtstreekse marketingdoeleinden. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, stuur dan een e-mail naar de juridische afdeling van EnterpriseDB vialegal@enterprisedb.com of stuur een brief naar 34 Crosby Drive, Suite 201, Bedford, MA 01730.

 

Ons beleid ten aanzien van kinderen

EnterpriseDB verzamelt of vraagt niet bewust om persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van dertien (13) jaar. Als we vernemen dat we per ongeluk persoonlijk identificeerbare informatie hebben verkregen van een kind jonger dan dertien (13) jaar, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat een kind jonger dan dertien (13) jaar persoonlijke identificeerbare informatie heeft ingediend in verband met de Website, neem dan contact met ons op via legal@enterprisedb.com.

 

Welke keuzes u hebt en hoe u uw persoonsgegevens kunt rectificeren of inzien

Accountgegevens en bewaring

Op verzoek geven wij een persoon inzage in de persoonsgegevens die wij over hem of haar hebben verzameld (op voorwaarde dat hij of zij afdoende bewijs van identiteit heeft gegeven). We bieden personen ook de mogelijkheid om onjuistheden in hun contactgegevens te laten rectificeren. U kunt ook verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens. Wij zullen voldoen aan zulke verzoeken zoals vereist door de wet en met inachtneming van onze zakelijke en juridische noodzaak om uw gegevens te bewaren. Dergelijke gegevensverzoeken kunt u indienen door een e-mail te sturen naar privacy@enterprisedb.com. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de periode die nodig is om aan de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden te voldoen. Als u uw account wilt deactiveren, stuur dan een e-mail naar privacy@enterprisedb.com. Houd er wel rekening mee dat we bepaalde informatie kunnen bewaren zoals vereist door de wet of voor gerechtvaardigde bedrijfsdoeleinden. We kunnen ook in het cachegeheugen opgeslagen of gearchiveerde kopieën van informatie over u voor een bepaalde periode bewaren. We zullen binnen 30 dagen op uw inzageverzoek reageren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang uw account actief is, zo lang als nodig is om u diensten te verlenen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

Cookies

When you use our Websites, you can usually choose to set your browser to remove cookies and to reject cookies from our servers. If you choose to remove cookies or reject cookies, this could affect certain features or services of our Website. You can also choose to opt-out of use of cookies by many of our third party advertising partners for delivery of personalized ads by visiting the Digital Advertising Alliance (https://www.aboutads.info/choices/) in the USA, Digital Advertising Alliance of Canada (https://youradchoices.ca/) in Canada or the European Digital Advertising Alliance (https://www.youronlinechoices.eu/) in Europe. If you delete your cookies, use a different browser, or buy a new computer, you will need to renew your opt-out choices.

Hoewel wij en anderen u bepaalde keuzes geven, zoals verder uiteengezet in dit beleid, zijn er vele manieren waarop webbrowsersignalen en soortgelijke mechanismen uw keuze kunnen aangeven om tracking uit te schakelen. Het is mogelijk dat we niet op de hoogte zijn van elk mechanisme en dat we niet alle mechanismen erkennen.

Marketingmails

In onze marketingmails staat hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van verdere marketingmails. U kunt ook altijd contact opnemen met marketing-notices@enterprisedb.com met als onderwerpregel "Unsubscribe" om ons te laten weten dat u geen marketingmails meer wenst te ontvangen. Als u gebeld wordt door een van onze verkoopmedewerkers, kunt u deze vragen om u op onze e-mailuitschrijflijst te plaatsen, of u kunt ons rechtstreeks bellen via 1-781-357-3390 om u af te melden voor onze mailinglijst. Als u zich afmeldt, kunnen wij u nog steeds niet-marketingmails sturen. Niet-marketingmails zijn onder andere e-mails over uw account en over onze zakelijke transacties met u, en, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verzoeken om uw deelname aan enquêtes.

 

Hoe u contact met ons opneemt

Als u van mening bent dat EnterpriseDB uw persoonsgegevens bewaart in een van de diensten binnen het kader van onze privacyschildcertificering, kunt u vragen of klachten met betrekking tot onze naleving van het privacyschild richten aan privacy@enterprisedb.com. EnterpriseDB zal binnen 45 dagen reageren. Als we niet binnen die tijd reageren, of als onze reactie geen oplossing biedt voor uw probleem, kunt u contact opnemen met JAMS, een onafhankelijke, externe geschillenbeslechtingsinstantie die gevestigd is in de Verenigde Staten, via https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. JAMS heeft zich ertoe verbonden om op klachten te reageren en u kosteloos de juiste verhaalsmogelijkheden te bieden. Als noch EnterpriseDB noch JAMS uw klacht oplost, hebt u de mogelijkheid om een bindende arbitrage uit laten te voeren via het arbitragepanel van het privacyschild.

Als u vragen of suggesties hebt, neem dan contact op EnterpriseDB via legal@enterprisedb.com. Schriftelijke reacties stuurt u naar het volgende adres:

T.a.v.: Juridische afdeling

EnterpriseDB Corporation

34 Crosby Drive, Suite 201

Bedford, MA 01730, USA

VS

 

Hoe we ons privacybeleid kunnen bijwerken

Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en gebruiken op manieren die niet eerder in ons Privacybeleid zijn vermeld. Als onze informatiepraktijken veranderen, zullen wij eventuele aanpassingen van ons beleid op deze website plaatsen en de datum bij "Laatst bijgewerkt op" hierboven aanpassen. Tenzij aanvullende kennisgeving of toestemming is vereist door de toepasselijke wetgeving, zal dit dienen als uw kennisgeving van deze wijzigingen. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw informatie wordt gebruikt, maak dan een bladwijzer aan voor deze pagina en controleer de pagina regelmatig.