Ontdek een duidelijke route naar kostenbesparingen
en laat de migratie van uw Oracle®-database evalueren

Are you tired of being locked in Oracle's database prison? Take the first step toward freedom from high prices, poor support and strong-armed sales tactics with EDB's Oracle Database Migration Assessment program. Let our migration experts evaluate your Oracle database and help you understand your migration alternatives. It's fast. It's easy. It's smart. 

NB: Deze service wordt alleen aangeboden voor algemeen beschikbare versies van Postgres.

 

Deskundige migratie

Utilizing years of Oracle database migration experience and 9th generation compatibility software, an EDB Migration Assessment will give you a clear picture of the cost savings and effort involved in moving your Oracle based data and application to a EDB Postgres Advanced Server installation.

 

 

Een deskundige op het gebied van Oracle overlegt met uw DBA- en ontwikkelaarsteams om inzicht te krijgen in uw databasestructuur en configuratie en voert vervolgens een reeks systeemdiagnoses uit om uw gebruik van Oracle-dabases en -toepassingen te inventariseren.

 

 

De resultaten van de diagnose worden vervolgens geanalyseerd en samengevat in vijf hoofdcategorieën voor databasecompatibiliteit. Het uitgebreide rapport bevat ook een beoordeling van de complexiteit van de migratie. Binnen elke categorie zullen de migratieproblemen uitgebreid worden beschreven, gevolgd door een onderbouwing met best practices voor de migratie binnen de migratiemethode van EnterpriseDB. Het rapport beschrijft daarnaast duidelijk:

  • welke Oracle-objecten zonder wijzigingen kunnen worden gemigreerd;
  • welke objecten een compatibele implementatie gebruiken;
  • welke Oracle-functies niet worden ondersteund en welke mogelijke vervangende functies er zijn.

 

 

De totale reeks resultaten voor deze beoordeling op basis van advies en technologie omvat:

  • een gesprek over het installatieprofiel;
  • een inventarisatie van de systeemdiagnose;
  • een analyse van de migratiebeoordeling en een samenvattend rapport;
  • kosten- en tijdraming voor uitvoering van een migratie;
  • een bespreking van het rapport van de migratie-evaluatie.

In addition, as Oracle database migration experts, EDB can provide your team with training programs, mentorship, and migration best practices. We also offer you hands-on consulting expertise to get migrations done quickly, properly and cost-effectively. Whether you need our award-winning EDB Postgres Advanced Server software or other forms of assistance, we stand ready to help you.

Meer informatie over de migratie-evaluatie. 

 

Migratie starten

 


Ontkom aan de meedogenloze prijsstijgingen van Oracle en wees niet langer afhankelijk van leveranciers!

Contact EDB today and schedule an Oracle Database Migration Assessment: